کورسوی کور امید...

صدای زنگ اس ام اسم میاد

فکر میکنم تویی !

که از حالم باخبر شدی و میخوای بدونی چمه

خوشحال میشم

بعد از مدتها،دوباره میتونیم با حرف و درد و دل همو در آغوش بکشیم !!

اس ام اسمو باز میکنم

تو نیستی ...

تو نیستی...

تو نیستی ...

چشام تار میشه...

بازم دلم میشکنه ، بغض میکنم و بازم بغضمو میخورم و ...


/ 0 نظر / 21 بازدید