نقااااب

دلم گرفت...

همین چند دقیقه ی پیش...

وقتی چندین و چند موضوع به ذهنم رسید که ترجیح دادم بهش فکر نکنم...

این خیلی بده،خودم میدونم...

بده که ترجیح میدم به خیلی چیزا فکر نکنم...

بده که تصمیم قاطع گرفتن و مدام عقب میندازم...

بده که میگم "بی خیال!همینشم غنیمته!!!"

بده که به همینش قانعم...

بده که ...

بده که به درو دیوار زدن دلم ،توجه نمیکنمو ...

نمیدونم باید تو این مسایل فرو برم یا...

گاهی میگم ولش کن،میگذره...! گاهیم فکر میکنم بزار زودتر و بیشتر فرو برم تا سریع تر بگذره ...!!

دلم گرفت از اینکه مجبورم این تصاویر و از خودم نشون بدم...

دلم گرفت چون ...

 

جا مونده :چقدر بده ک دیگه این مدل ،ساده و صریح نوشتن آرومم نمیکنه و دلم میخواد...

چقدر بده ک اینقدر فاصله گرفتم از خودم...

/ 0 نظر / 16 بازدید